Стенфло Леннарт

направления деятельности

Энергетика.
Магнито- и теплофизика.
Газодинамика. Динамика и физика плазмы.

Home page
Наш адрес:
119991 ГСП-1 Москва В-71, Ленинский просп., 14
Телефон: 938-0309 (Справ. бюро)
Факс: (495)954-3320 (Лен.пр.,14), (495)938-1844 (Лен.пр.,32а)
Назад